Pressemeddelelse

Global cementkoncern lander tilfredsstillende resultat trods turbulent år

Høj inflation og stigende omkostninger til energi, råmaterialer og logistik resulterede i en dalende byggeaktivitet i en række lande, heriblandt Danmark. Alligevel sikrede Aalborg Portland Holding koncernens globale aktiviteter samlet set et tilfredsstillende resultat med en omsætning på over 12,8 milliarder kroner og et resultat før renter og skat (EBIT) på 1,6 milliarder kroner. Dermed står koncernen godt rustet til de kommende store investeringer i miljøforbedrende tiltag frem mod 2030.

Aalborg Portland Holding er moderselskab for en række cement-, råstof- og betonvirksomheder i blandt andet Norden, Belgien, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina.

I det netop offentliggjorte årsregnskab for 2022 fremgår det, at koncernen opnåede en omsætning på 12,8 milliarder kroner og et resultat på 1,6 milliarder kroner før renter og skat (EBIT), hvilket er cirka samme niveau som 2021.

APH-koncernen opnåede generelt god vækst i forretningsenhederne rundt om i verden, hvor kun aktiviteterne i Malaysia og Kina oplevede en negativ resultatudvikling. I Norden førte de makroøkonomiske forhold med høj inflation, stigende renter og øgede energipriser til et dalende aktivitetsniveau i byggeindustrien i Danmark og Sverige, mens Norge fastholdt væksten primært grundet større infrastrukturprojekter.

– 2022 var et turbulent år på flere fronter, og de makroøkonomiske forhold – som også vil kaste skygger ind i de kommende år – fik direkte indvirkning på byggeaktiviteten i bl.a. Danmark, mens vi selv oplevede eksplosivt stigende omkostninger til energi, råmaterialer og logistik. Samlet set opnåede vi i 2022 et resultat, der levede op til forventningerne med en stigende global indtjening og en fortsat sund økonomi. Koncernen står derfor godt rustet til at løfte vores roadmap-plan 2030, der blandt andet indebærer en 73% reduktion af vores nuværende CO2-udledning i Danmark, udtaler CFO Henrik Jeppesen fra Aalborg Portland Holding.

Koncernen betalte cirka 312 millioner kroner i selskabsskat i de lande, hvor den har aktiviteter. Heraf lægges en betydelig andel på ca. 170 millioner kroner i Danmark, og det placerer Aalborg Portland Holding blandt landets største skattebetalende selskaber.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

 Om Aalborg Portland Holding A/S
Aalborg Portland Holding er en af verdens førende leverandører af byggematerialer og har et stærkt fokus på bæredygtighed, innovation og kundernes behov.

APH-koncernen omsatte i 2022 for over 12,8 milliarder kroner og har over 3.000 medarbejdere, heraf 783 i Danmark. Koncernen har cement-, råstof- og betonvirksomheder i 18 lande.

Aalborg Portland Holding har siden 2004 været ejet af Cementir Holding N.V., en international leverandør af cement og beton, som er noteret på Euronext Milan.