Produktion

 

Støv i procesluft

Røggasser fra ovnanlæg renses effektivt for støv med elektrofiltre inden udledning gennem skorstene.  For procesluft fra kul- og cementmøller og øvrige anlæg anvendes effektive posefiltre til afstøvning – evt. i kombination med elektrofiltre (såkaldt hybridfiltre).

Ved et kortvrig udfald på de store elektrofilter fra ovnene kan der opstå forøget støvemission, som kan opleves som nedfald i nærområdet.

 

Støj (midlertidigt den 25. og 26. januar)

I forbindelse med renovering af én af vores ovne, er der behov for en rensning før renoveringen kan begynde. Dette sker ved sprængninger. Sprængningerne ligger i følgende tidsrum:

Mandag den 25/1 kl. 0700 til 1800
Tirsdag den 26/1 kl. 0700 til 1800

Hvis du/I har spørgsmål eller andet er I velkomne til at kontakte Thomas Gert Kristensen, +45 2429 1035 eller thomas.g.kristensen@aalborgportland.com.