Transport og logistik

 

Støv fra lagre og transportveje

I tørre perioder med kraftig vind kan der ske støvflugt fra udendørs lagre og fra de tilhørende transportveje, hvor støv kan hvirvle op. Vi har derfor etableret rutinemæssig rengøring og vanding af veje og fabriksarealer. På kulplads ved havnen og på kisaskepladsen er etableret sprinkleranlæg med vand for at hindre støvudvikling. Til og fra kridtgraven er også etableret to hjulvaskeanlæg for køretøjer for at begrænse støv fra transportveje.

Støv fra losning

Ved losning af skib ved havnekajen kan tørre materialer, fx naturgips til cementproduktion medføre støvudvikling. Derfor er der ved havnekran etableret en flytbar lossetragt med vandforstøvning til at hindre støvflugt gennem tragten til lastbiler og dumpers. Hvis det blæser op ved losning, skal lugerne på skibet lukkes og losningen indstilles.

Støv ved distribution

Distribution af løs cement med tankbiler eller skib sker i lukkede og støvfrie systemer til siloanlæg. Ved uheld kan der ske støvudslip hos kunden, fx hvis siloanlæg overfyldes eller afstøvningsfiltre er blevet utæt.