Pakket cement / sække Løs cement / bulk

AALBORG WHITE CEMENT

AALBORG WHITE CEMENT (CEM I 52,5 R - SR 5 (EA)) er en hvid portlandcement, styrkeklasse 52,5 R. Produktet har en høj sulfatbestandighed og særlig høj 28 døgn styrke.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – AALBORG WHITE CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,3 %. Cementen betegnes som en lavalkali-cement.

Sulfatbestandighed – AALBORG WHITE CEMENT er en cement med høj sulfatbestandighed, da cementklinkermineralet C3A er < 5 %.

Kromatindhold – AALBORG WHITE CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg. Aalborg White cement har et naturligt lavt kromatindhold og dermed er holdbarheden ubegrænset med hensyn til indhold af vandopløseligt kromat.

Anvendelse

AALBORG WHITE CEMENT kan anvendes til alle formål og i alle eksponeringsklasser, men vælges dog fortrinsvis, hvis der ønskes en hvid eller lys beton, evt. med henblik på indfarvning.

I visse tilfælde vælges AALBORG WHITE CEMENT dog på grund af dens ekstra lave alkaliindhold og høje sulfatbestandighed.

Produktets meget høje 28 døgns styrke gør den særlig velegnet til højstyrkebeton.

AALBORG WHITE CEMENT kan anvendes sammen med mineralske tilsætninger (flyveaske og mikrosilica) med doseringsniveau som anført i DS/EN 206 DK NA, men tilsætning af flyveaske og mikrosilica vil dog medføre, at betonen bliver grå.

Cementen kan endvidere anvendes til fremstilling af hvide eller indfarvede muremørtler, herunder KC-mørtler, til opmuring, pudsning m.v.

Opbevaring og holdbarhed

Klik her for at læse om opbevaring og holdbarhed af cement i sække.

Levering

AALBORG WHITE CEMENT leveres i 25 kg sække og i 1500 kg bigbags – alle med blå markering.

White anbefales til
  • Terrazzobeton
  • Søjler og bjælker (ude/inde)
  • Vægge (ude/inde)
  • Betongulve
Gør det lettere at gøre det selv
En overskuelig vejledning til dig, som arbejder med beton og mørtel.
Læs mere
Hvor meget cement skal du bruge?
Med mængdeberegneren får du svar på, hvilken type cement du skal bruge - og hvor meget.
Beregn mængden