Løs cement / bulk Pakket cement / sække

BASIS AALBORG CEMENT

BASIS AALBORG CEMENT (CEM II/A-LL 52,5 N (LA)) er en portlandkalkstenscement, styrkeklasse 52,5 N. Produktet er fremstillet ved samformaling af portlandcementklinker og op til 20 % finkornet kalkfiller.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – BASIS AALBORG CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,6 %. Cementen betegnes som en lavalkali-cement.

Sulfatbestandighed – BASIS AALBORG CEMENT betegnes som ikke sulfatbestandig, da det er en portlandkalkstenscement.

Kromatindhold – BASIS AALBORG CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg.

BASIS AALBORG CEMENT har gennemgået en ANTI-KROM-EKSEM proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement. Virkningen af kromneutraliseringen garanteres for sække på paller med ubrudt folie i 10 måneder; herefter i 2 måneder ved hensigtsmæssig opbevaring. Se afsnit vedrørende opbevaring.

Anvendelse

BASIS AALBORG CEMENT anvendes som bindemiddel ved fremstilling af beton eller mørtel og kan anvendes til beton til alle formål og i alle eksponeringsklasser. DS/EN 206 DK NA tillader dog ikke CEM II/A-LL anvendt til svømmebassiner, marine konstruktioner i eksponeringsklasse XS3 samt i særlige kemiske aggressive miljøer svarende til eksponeringsklasse XA3.

BASIS AALBORG CEMENT kan endvidere anvendes til muremørtler, herunder KC-mørtler, til opmuring, pudsning m.v.

Indholdet af kalkfiller betyder et mindre energiforbrug i produktionen af produktet.

Indholdet af finkornet kalkfiller bevirker, at beton med Basis Aalborg cement er særlig følsom over for udtørring af den friske beton, og det tilrådes derfor at afdække nyudstøbt beton med plast eller forseglingsmiddel så hurtigt som muligt.

Opbevaring og holdbarhed

Klik her for at læse om opbevaring og holdbarhed af cement i sække.

Levering

BASIS AALBORG CEMENT leveres i 25 kg sække (svarende til ca. 23 l) samt i 1500 kg bigbags – alle med grøn markering.

BASIS anbefales til
  • Fundamenter
  • Vægge (inde)
  • Udstøbning (fundamentsblokke)
  • Klaplag og renselag
  • Underbeton
  • Betongulve
  • Søjler og bjælker (inde)
Gør det lettere at gøre det selv
En overskuelig vejledning til dig, som arbejder med beton og mørtel.
Læs mere
Hvor meget cement skal du bruge?
Med mængdeberegneren får du svar på, hvilken type cement du skal bruge - og hvor meget.
Beregn mængden