Løs cement / bulk Pakket cement / sække

FUTURECEM CEMENT

FUTURECEM CEMENT er en portland kompositcement CEM II/B-M (Q-LL), styrkeklasse 52,5N (LA). Cementen udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller, hvilket gør det muligt at reducere CO2-udledningen med op til 30%.

FUTURECEM er det nyeste produkt i porteføljen af pakkede cementer, og er baseret på omfattende forskning. Denne teknologi sikrer et reduceret CO2-aftryk på op mod 30 % uden at gå på kompromis med 28 døgns styrken. FUTURECEM er derfor velegnet til bl.a. fundamenter, gulve og vægge.

Ligeledes er cementtypen CEM II/B-M (Q-LL) blevet godkendt i hht. DS/EN 206 DK NA til at kunne anvendes i alle miljøpåvirkninger. FUTURECEM er derfor et mere bæredygtigt alternativ til andre traditionelle cementer, som samtidigt kan anvendes i et bredt omfang.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – FUTURECEM CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,6 %. Cementen betegnes som en lavalkali-cement.

Sulfatbestandighed – FUTURECEM CEMENT betegnes som ikke sulfatbestandig, da det er en portlandkompositcement.

Kromatindhold – FUTURECEM CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg.

FUTURECEM™ CEMENT har gennemgået en ANTI-KROM-EKSEM proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement. Virkningen af kromneutraliseringen garanteres for sække på paller med ubrudt folie i 10 måneder; herefter i 2 måneder ved hensigtsmæssig opbevaring. Se afsnit vedrørende opbevaring.

Anvendelse

Det kalcinerede ler i FUTURECEM medfører et højt alkaliindhold i den totale koncentration. Alkali i det kalcinerede ler er dog ikke reaktivt og skal derfor ikke medregnes jf. DS/INF 135:2020. Anvendelse af FUTURECEM med en reduceret andel af reaktivt alkali giver derfor en stor valgfrihed i tilslagsmateriale.

Selvom FUTURECEM er baseret på en helt ny teknologi, så er anvendelse af cementen tilladt i alle miljøpåvirkninger og derunder i et bredt omfang af eksponeringsklasser. Dette muliggør derfor brug til et bredt udvalg af konstruktioner i forskellige miljøer, som i sidste ende kan øge potentialet for implementering af mere bæredygtig beton.

Indholdet af finkornet kalkfiller og ler bevirker, at beton med FUTURECEM cement er særlig følsom over for udtørring af den friske beton, og det tilrådes derfor at afdække nyudstøbt beton med plast eller forseglingsmiddel så hurtigt som muligt.

Læs mere om anvendelsen af FUTURECEM på www.futurecem.dk.

Opbevaring og holdbarhed

Klik her for at læse om opbevaring og holdbarhed af cement i sække.

Levering

FUTURECEM CEMENT leveres i 25 kg sække (svarende til ca. 23 l) samt i 1.500 og 1.000 kg bigbags – alle med grå/grøn markering.

FUTURECEM anbefales til
  • Fundamenter
  • Pudsning
  • Opmuring
  • Vægge (ude/inde)
  • Betongulve
Gør det lettere at gøre det selv
En overskuelig vejledning til dig, som arbejder med beton og mørtel.
Læs mere
Hvor meget cement skal du bruge?
Med mængdeberegneren får du svar på, hvilken type cement du skal bruge - og hvor meget.
Beregn mængden