Pakket cement / sække Løs cement / bulk

RAPID AALBORG CEMENT

RAPID AALBORG CEMENT (CEM I 52,5 N (MS) (LA)) er en portlandcement, styrkeklasse 52,5 N. Produktet er fremstillet ved formaling af portlandcementklinker med tilsætning af op til 5 % kalkfiller.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – RAPID AALBORG CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,6 %. Cementen betegnes som en lavalkali-cement.

Sulfatbestandighed – RAPID AALBORG CEMENT betegnes som en moderat sulfatbestandig cement, da cementklinkermineralet C3A er ≤ 8 %.

Kromatindhold – RAPID AALBORG CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg.

RAPID AALBORG CEMENT har gennemgået en ANTI-KROM-EKSEM proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement. Virkningen af kromneutraliseringen garanteres for sække på paller med ubrudt folie i 10 måneder; herefter i 2 måneder ved hensigtsmæssig opbevaring. Se nedenstående afsnit vedrørende opbevaring.

Anvendelse

RAPID AALBORG CEMENT kan anvendes til beton til alle formål og i alle eksponeringsklasser, dog med undtagelse af enkelte kemiske aggressive miljøer under eksponeringsklasse XA3.

Produktets lave indhold af kalkfiller bevirker, at den er mindre følsom overfor udtørring af den friske beton end portlandkalkstenscementer, og den anbefales derfor bl.a. til gulve og slidlag. Beton med RAPID AALBORG CEMENT skal som al anden beton beskyttes mod udtørring.

RAPID AALBORG CEMENT kan endvidere anvendes til muremørtler, herunder KC-mørtler, til opmuring, pudsning m.v.

Opbevaring

Cement skal opbevares tørt. Anbring ikke sækkene direkte på jorden eller gulvet eller op ad ydervægge. Sækkene kan f.eks. opbevares på paller. Der bør være ventileret under pallerne, så fugtighed ikke kan samle sig her.

Et cementlagers gulv, vægge og loft skal til enhver tid være tørre. Hold vinduer og døre lukkede, så træk ikke kan tilføre sækkene fugt.

Anvend ikke cement, der er “stenløben”, dvs. at klumperne er blevet stenhårde knolde.

Samtidig er der risiko for, at virkningen af kromneutraliseringen forringes. Virkningen af kromneutraliseringen garanteres for sække på paller med ubrudt folie i 10 måneder, herefter i 2 måneder ved hensigtsmæssig opbevaring, som beskrevet ovenfor. Cement bør derfor ikke opbevares længere end højst nødvendigt.

Cement, der har været opbevaret længe, skal før brugen undersøges f.eks. ved prøvestøbninger, hvorunder afbinding og hærdning kontrolleres.

Levering

RAPID AALBORG CEMENT leveres i 5 kg poser, 25 kg sække (svarende til 20 l) og 1500 kg bigbags. Alle med rød markering.

Rapid anbefales til
  • Belægninger
  • Betongulve
  • Fundamenter delvist over terræn
  • Konstruktioner påvirket af vandtryk
  • Søjler og bjælker (ude/inde)
  • Trapper
  • Vægge (ude/inde)
Gør det lettere at gøre det selv
En overskuelig vejledning til dig, som arbejder med beton og mørtel.
Læs mere
Hvor meget skal du bruge?
Med mængdeberegneren får du svar på, hvilken type cement du skal bruge - og hvor meget.
Beregn mængden