Løs cement / bulk Pakket cement / sække

RAPID AALBORG CEMENT

RAPID AALBORG CEMENT (CEM I 52,5 N (MS) (LA)) er en portlandcement, styrkeklasse 52,5 N. Produktet er fremstillet ved formaling af portlandcementklinker med tilsætning af op til 5 % kalkfiller.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – RAPID AALBORG CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,6 %. Cementen betegnes som en lavalkali-cement.

Sulfatbestandighed – RAPID AALBORG CEMENT betegnes som en moderat sulfatbestandig cement, da cementklinkermineralet C3A er ≤ 8 %.

Kromatindhold – RAPID AALBORG CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg.

RAPID AALBORG CEMENT har gennemgået en ANTI-KROM-EKSEM proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement. Virkningen af kromneutraliseringen garanteres for sække på paller med ubrudt folie i 10 måneder; herefter i 2 måneder ved hensigtsmæssig opbevaring. Se nedenstående afsnit vedrørende opbevaring.

Anvendelse

RAPID AALBORG CEMENT kan anvendes til beton til alle formål og i alle eksponeringsklasser, dog med undtagelse af enkelte kemiske aggressive miljøer under eksponeringsklasse XA3.

Produktets lave indhold af kalkfiller bevirker, at den er mindre følsom overfor udtørring af den friske beton end portlandkalkstenscementer, og den anbefales derfor bl.a. til gulve og slidlag. Beton med RAPID AALBORG CEMENT skal som al anden beton beskyttes mod udtørring.

RAPID AALBORG CEMENT kan endvidere anvendes til muremørtler, herunder KC-mørtler, til opmuring, pudsning m.v.

Opbevaring og holdbarhed

Klik her for at læse om opbevaring og holdbarhed af cement i sække.

Levering

RAPID AALBORG CEMENT leveres i 25 kg sække (svarende til 20 l) og 1500 kg bigbags. Alle med rød markering.

Rapid anbefales til
  • Søjler og bjælker (ude/inde)
  • Vægge (ude/inde)
  • Konstruktioner påvirket af vandtryk
  • Belægninger
  • Trapper
  • Fundamenter delvist over terræn
  • Betongulve
Gør det lettere at gøre det selv
En overskuelig vejledning til dig, som arbejder med beton og mørtel.
Læs mere
Hvor meget cement skal du bruge?
Med mængdeberegneren får du svar på, hvilken type cement du skal bruge - og hvor meget.
Beregn mængden