Pakket cement / sække Løs cement / bulk

AALBORG WHITE

AALBORG WHITE CEMENT (CEM I 52,5 R - SR 5 (EA)) er en hvid portlandcement, styrkeklasse 52,5 R. Produktet har en høj sulfatbestandighed og særligt høj 28 døgn styrke.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – AALBORG WHITE CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,3 %. Cementen betegnes som en lavalkali-cement.

Sulfatbestandighed – AALBORG WHITE CEMENT er en cement med høj sulfatbestandighed, da cementklinkermineralet C3A er ≤ 5 %.

Kromatindhold – AALBORG WHITE CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg.

AALBORG WHITE CEMENT har et naturligt lavt kromatindhold og dermed er holdbarheden ubegrænset med hensyn til indhold af vandopløseligt kromat.

Anvendelse

AALBORG WHITE CEMENT kan anvendes til alle formål og i alle eksponeringsklasser, men vælges dog fortrinsvis, hvis der ønskes en hvid eller lys beton, evt. med henblik på indfarvning.

I visse tilfælde vælges AALBORG WHITE CEMENT dog på grund af dens ekstra lave alkaliindhold og høje sulfatbestandighed, f.eks. hvis der i en betonproduktion er stillet krav hertil.

Produktets meget høje 28 døgns styrke gør det særlig velegnet til højstyrkebeton.

AALBORG WHITE CEMENT kan anvendes sammen med mineralske tilsætninger (flyveaske og mikrosilica) med doseringsniveau som anført i DS/EN 206 DK NA, men tilsætning af flyveaske og mikrosilica vil dog medføre, at betonen bliver grå.

AALBORG WHITE CEMENT kan endvidere anvendes til fremstilling af hvide eller indfarvede muremørtler, herunder KC-mørtler, til opmuring, pudsning m.v.

Opbevaring

AALBORG WHITE CEMENT skal opbevares i en tør silo.

Levering

AALBORG WHITE CEMENT leveres i løs vægt i tankbiler.

White anbefales til
  • Terrazzobeton
  • Søjler og bjælker (ude/inde)
  • Vægge (ude/inde)
  • Betongulve
Omtanke fra bestilling til levering
Vejledning til dig, der bestiller og modtager løs cement.
Læs mere
Sikkerhedsdatablad
Download sikkerhedsdatablad for vores cementer.
Hent her
Kontakt en sælger
Du kan kontakte vores sælgere for mere information.
Se mere