Løs cement / bulk Pakket cement / sække

RAPID

RAPID CEMENT (CEM I 52,5 N (MS) (LA)) er en portlandcement, styrkeklasse 52,5 N. Produktet er fremstillet ved formaling af portlandcementklinker med tilsætning af op til 5 % kalkfiller.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – RAPID CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,6 %. Cementen betegnes som en lavalkalicement.

Sulfatbestandighed – RAPID CEMENT betegnes som en moderat sulfatbestandig cement, da cementklinkermineralet C3A er ≤ 8 %.

Kromatindhold – RAPID CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg.

RAPID CEMENT har gennemgået en ANTI-KROM-EKSEM proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement i mindst 2 måneder efter leveringsdato under normale opbevaringsforhold.

Anvendelse

RAPID CEMENT kan anvendes til beton til alle formål og i alle eksponeringsklasser, med undtagelse af enkelte kemisk aggressive miljøer under eksponeringsklasse XA3.

RAPID CEMENT er sammen med FUTURECEM den foretrukne cement til fabriksbeton, men kan som følge af en forholdsvis hurtig styrkeudvikling også anvendes til produktion af betonelementer og betonvarer.

RAPID CEMENT kan anvendes sammen med mineralske tilsætninger (flyveaske og mikrosilica), med doseringsniveauer som anført i DS/EN 206 DK NA.

Cementens lave indhold af kalkfiller bevirker, at den er mindre følsom overfor udtørring af den friske beton end portlandkalkstenscementer, og den anbefales derfor bl.a. til gulve og slidlag. Beton med RAPID cement skal som al anden beton beskyttes mod udtørring.

Opbevaring

RAPID CEMENT skal opbevares i en tør silo.

Levering

RAPID CEMENT leveres til kundernes silo med tankbil.

Rapid anbefales til
  • Søjler og bjælker (ude/inde)
  • Vægge (ude/inde)
  • Konstruktioner påvirket af vandtryk
  • Belægninger
  • Trapper
  • Fundamenter delvist over terræn
  • Betongulve
Omtanke fra bestilling til levering
Vejledning til dig, der bestiller og modtager løs cement.
Læs mere
Sikkerhedsdatablad
Download sikkerhedsdatablad for vores cementer.
Hent her
Kontakt en sælger
Du kan kontakte vores sælgere for mere information.
Se mere