Produkter

Aalborg Portland leverer danskproduceret kvalitetscement, der kan benyttes til enhver beton- eller mureopgave. Aalborg Portlands cementer er gode allround produkter, men hvor de forskellige produkters egenskaber varierer, som gør dem særlig egnet til forskellige typer af opgaver.

Løs cement / bulk Pakket cement / sække

Løs cement / bulk

Løs cement (også kaldet cement i bulk) leveres til det professionelle marked i tankbiler med op til 40 tons til opblæsning i silo.

Aftale omkring levering af løs cement kan kun ske i forbindelse med indgåelse af en samhandelsaftale.