Pakket cement / sække Løs cement / bulk

BASIS

BASIS CEMENT (CEM II/A-LL 52,5 R (LA)) er en portlandkalkstenscement, styrkeklasse 52,5 R. Produktet er fremstillet ved samformaling af portlandcementklinker og op til 20 % finkornet kalkfiller.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – BASIS CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,6 %. Cement betegnes som en lavalkalicement.

Sulfatbestandighed – BASIS CEMENT betegnes som ikke sulfatbestandig, da det er en portlandkalkstenscement.

Kromatindhold – BASIS CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg.

BASIS CEMENT har gennemgået en ANTI-KROM-EKSEM proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement i mindst 2 måneder efter leveringsdato under normale opbevaringsforhold.

Anvendelse

BASIS CEMENT kan anvendes til beton til alle formål og i alle miljøpåvirkninger.

DS/EN 206 DK NA tillader dog ikke CEM II/A-LL til svømmebassiner, marine konstruktioner i eksponeringsklasserne XS2 og XS3 samt i særlig kemisk aggressive miljøer svarende til eksponeringsklasse XA3.

Produktets hurtige styrkeudvikling gør det ideel til produktion af betonelementer og betonvarer, hvor tidlig afformning og levering er vigtig.

Indholdet af finkornet kalkfiller bevirker, at beton med BASIS cement er særlig følsom over for udtørring af den friske beton, og det tilrådes derfor at afdække nyudstøbt beton med plast eller forseglingsmiddel så hurtigt som muligt.

Opbevaring

BASIS CEMENT skal opbevares i en tør silo.

Levering

BASIS CEMENT leveres til kundernes silo med tankbil.

Basis anbefales til
  • Fundamenter
  • Vægge (inde)
  • Udstøbning (fundamentsblokke)
  • Klaplag og renselag
  • Underbeton
  • Betongulve
  • Søjler og bjælker (inde)
Omtanke fra bestilling til levering
Vejledning til dig, der bestiller og modtager løs cement.
Læs mere
Sikkerhedsdatablad
Download sikkerhedsdatablad for vores cementer.
Hent her
Kontakt en sælger
Du kan kontakte vores sælgere for mere information.
Se mere