Pakket cement / sække Løs cement / bulk

AALBORG SOLID

AALBORG SOLID CEMENT (CEM II/A-V 42,5 N (EA)) er en portlandflyveaskecement, styrkeklasse 42,5 N. Produktet har en lav varmeudvikling og giver robuste og holdbare konstruktioner.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – AALBORG SOLID CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,4 %.

Sulfatbestandighed – AALBORG SOLID CEMENT har et indhold af C3A ≤ 5 %, og har derfor gode egenskaber mod sulfatangreb.

Kromatindhold – AALBORG SOLID CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg.

AALBORG SOLID CEMENT har gennemgået en ANTI-KROM-EKSEM proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement i mindst 2 måneder efter leveringsdato under normale opbevaringsforhold.

Anvendelse

AALBORG SOLID CEMENT kan anvendes til alle formål og i alle eksponeringsklasser. Som cementtype er AALBORG SOLID cement desuden godkendt til anvendelse i anlægskonstruktioner jf. Vejreglerne.

Produktet er særligt velegnet til anlægskonstruktioner og andre konstruktioner, der bliver udsat for alkali- og/eller sulfatpåvirkning som f.eks. broer, fundamenter, tunneller, havneanlæg, etc.

AALBORG SOLID CEMENT er pga. cementens lave varmeudvikling yderligere velegnet til støbning af massive konstruktioner, hvorved risikoen for temperaturbetinget revnedannelse og nedbrydning reduceres.

Cementen har en forholdsvis langsom styrkeudvikling, og er derfor ikke velegnet til produktion af betonelementer o.l., hvor der ønskes høje tidlige styrker og hurtig afformning.

AALBORG SOLID CEMENT kan anvendes sammen med mineralske tilsætninger med doseringsniveauer som anført i DS/EN 206 DK NA.

Opbevaring

AALBORG SOLID CEMENT skal opbevares i en tør silo.

Levering

AALBORG SOLID CEMENT leveres til kundernes silo med tankbil samt  i 1500 kg bigbags.

AALBORG SOLID CEMENT anbefales til
  • Anlægskonstruktioner
Bygger på årtiers erfaring
Den ny AALBORG SOLID CEMENT til anlægskonstruktioner er baseret på mange års erfaringer fra danske forhold.
Læs mere her
Omtanke fra bestilling til levering
Vejledning til dig, der bestiller og modtager løs cement.
Læs mere
Sikkerhedsdatablad
Download sikkerhedsdatablad for vores cementer.
Hent her
Kontakt en sælger
Du kan kontakte vores sælgere for mere information.
Se mere